pldeuk

Regulamin

- Po dokonaniu rezerwacji (na adres edmundpiotrowski@o2.pl bądź pod numerem telefonu 608 17 38 48) gość ma obowiązek uiścić przedpłatę w wysokości 30% całej kwoty na wskazany rachunek. Pełną należność za pobyt (wynajem pokoi) należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu. Przedpłata jest zwracana w przypadku rezygnacji z pobytu pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku skrócenia pobytu z woli gości (po dokonaniu meldunku) nie dokonujemy zwrotów.

- Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. W dniu wyjazdu goście mają obowiązek zdać klucze do domu i pokoju, oraz pokój w stanie niezmienionym.

- Dom letniskowy umożliwia pobyt osób ze zwierzętami pod warunkami: zwierzę nie jest agresywne bądź uciążliwe i posiada wymagane szczepienia, właściciel zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę, opłata za zwierzę wynosi 10zł/doba.

- Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 06:00.

- W domu letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach.

- Palenie dopuszczane jest na zewnątrz budynku i w wyznaczonych miejscach (balkon, taras).

- W dniu zameldowania, goście dostają komplet kluczy (dom i pokoje).

- Klucze należy zdać w dniu wymeldowania. W przypadku zagubienia kluczy koszt dorobienia kluczy wynosi 50zł.

- Po godzinie 22:00 w domu letniskowym mogą przebywać wyłącznie zameldowani goście.

- Na terenie domu letniskowego znajduje się parking dla gości. Parking jest bezpłatny. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy. Parking zamykany jest w godzinach nocnych.

- Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty bądź uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną.

- W przypadku uciążliwego bądź rażącego uchybienia w zachowaniu gościa, skutkującego zakłóceniem bezpiecznego i spokojnego wypoczynku innych gości, właściciel ma prawo wypowiedzenia pobytu bez zwrotu zapłaty.

- Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu lub wody.

- Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach obowiązuje zakaz używania świec, kadzideł bądź innej formy otwartego ognia, oraz używania urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem golarki, suszarki i komputerów osobistych.

- Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domu letniskowego bez zwrotu kosztów.

- Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.